Podle meteorolog bude bhem dne zataeno a oblano, msty pechodn a polojasno. Mlhy by se lokln mohly objevovat po cel den, mohou bt i mrznouc. Veer a v noci se postupn od zpadu msty objev snen, v zpadn sti kraje i srky smen nebo mrznouc. Nejvy odpoledn teploty se budou pohybovat kolem nuly.

Zlnsk kraj

Na silnicch ve Zlnskm kraji le ve tvrtek msty rozbedl snh nebo jeho ujet vrstva kryt posypem. Hlavn tahy i ostatn vozovky druh a tet tdy jsou vtinou hol nebo mokr. Men cesty vak mohou namrzat, vyplv z informac editelstv silnic a dlnic R.

V kraji bylo rno oblano a zataeno, msty foukal slab vtr a viditelnost sniovala mlha. Teploty se pohybovaly od minus ty do minus jednoho stupn Celsia. Podle eskho hydrometeorologickho stavu odpoledne stoupnou nejve na plus jeden stupe Celsia.

V ptek a v sobotu se podle meteorolog mrn otepl, kdy denn teploty doshnou a k plus tyem stupm Celsia.

Stedoesk kraj

Na stedoeskch silnicch jsou msty zbytky snhu, idii by mli bt opatrn napklad na Kladensku, Rakovnicku, Mlnicku, Praze-zpad, Kolnsku, Kutnohorsku a tak na teplick dlnici D8 a pbramsk D4.

Teploty se rno v regionu pohybovaly vtinou od minus t do minus jednoho stupn Celsia. Ve stednch echch je zataeno, mlhavo, fouk slab vtr, ve vtin okres se nevyskytuj dn srky. idii by mli jzdu pizpsobit aktulnm podmnkm, napklad na silnicch na Mlnicku je vrstva rozbedlho snhu a snen viditelnost.

steck kraj

Silnice v steckm kraji jsou s opatrnost sjzdn. V horskch oblastech le msty zbytky rozbedlho snhu, vyplv z informac silni. Teploty v kraji se pohybuj od minus ty do minus dvou stup Celsia.

Silnice jsou podle silni mokr po chemickm oeten. Pedevm v Krunch horch le na silnicch prvnch i nich td zbytky rozbedlho snhu. Podle policejnho webu dopravu nekomplikuje dn vnj nehoda.

Podle meteorolog bude dnes v steckm kraji pevn zataeno, msty se objev mlhy. Veer by mlo od zpadu zat snit, pozdji se objev i d隝 nebo mrznouc d隝. Nejvy teploty vystoup na minus dva a plus jeden stupe, na horch na minus tyi a minus jeden stupe Celsia.

Moravskoslezsk kraj

Vechny hlavn tahy v Moravskoslezskm kraji jsou bez problm sjzdn. Se zvenou opatrnost by mli jet idii po silnicch nich td ve vych polohch hlavn v lesnch secch, kde le ujet vrstva snhu kryt posypem a mou tam bt vyjet koleje. Uvedla mluv Sprvy silnic Moravskoslezskho kraje rka Vlkov.

V kraji v noci nesnilo ani neprelo. Nejni teplota je nyn minus dva stupn Celsia, ale vtinou se pohybuje kolem nuly a na nkterch mstech jsou a plus ti stupn.

Libereck kraj

V Libereckm kraji se ve tvrtek rno objevuj snhov pehky, i na hlavnch tazch le msty snh. Plat to nejen pro silnice 10 a 14 z Jablonce na Harrachov, ale tak pro silnici 35 z Liberce na Turnov. Teploty v kraji se dr pod bodem mrazu, silnii doporuuj jezdit opatrn. dn problmy souvisejc s poasm vak v kraji zatm podle policie hleny nejsou.

V Libereckm kraji je ve tvrtek rno zataeno, msty se objevuj mlhy. Snen nen pli vydatn, do rna napadlo vtinou kolem dvou, v horskch oblastech maximln pt centimetr snhu. Teploty se pohybuj od minus dvou do minus pti stup. Fouk slab promnliv vtr. Pes den by se podle meteorolog mly teploty pod bodem mrazu udret, nkde mohou vystoupat maximln k jednomu stupni nad nulou.

Hlavn tahy jsou dnes rno podle silni vtinou hol a mokr, msty mohou leet zbytky rozbedlho snhu. Na silnicch nich td, zejmna v horskch oblastech, le zledovatl vrstva ujetho snhu. idii by proto mli bt opatrn a zpomalit.

Plzesk kraj

Na silnicch v Plzeskm kraji je ve vych polohch rozbedl snh. Ostatn ne poloen vozovky jsou vlhk, nkter i such. Ledovky se netvo. Teploty jsou kolem nuly, v horskch polohch mrn mrzne. V prbhu dne se m trochu oteplit, pehky nejsou hlen. Silnii doporuuj idim zvenou opatrnost na vech silnicch. Uvedl jejich krajsk dispeer Ji Slapnika. Policie i silnii nehlsili v noci ani rno dn vn nehody.

Posypov vozy vyjely ve tvrtek brzy rno jen ve vych polohch od Javorn ve, tedy na Suicku a eleznorudsku na Klatovsku, kde se silnice udruj pevn kamennou drt. V noci tam napadlo do jednoho centimetru snhu, uvedl Slapnika. V ostatnch mstech kraje nesnilo.

Na vech silnicch je hodn soli, j se udruj zhruba dv tetiny komunikac v Plzeskm kraji, i drt. Pi normlnm zpsobu jzdy by nemly mt mt problmy ani autobusy, ekl dispeer. Opatrnost doporuuje hlavn ve vych polohch a v mstech, kde se sype drt.

Teploty se pohybuj kolem nuly, co je nejhor, protoe nevte, kdy to zmrzne, ekl Slapnika. V horskch polohch umavy je kolem minus dvou stup Celsia. Bhem dne vystoupaj teploty mrn nad nulu, na horch budou okolo nuly, uvedl. idii by si mli podle dispeera uvdomit, e pluh nesthne z komunikace vechnu snhovou beku a i po projet silnice na n vdy zstane snhov kae.

Pardubick kraj

Vozovky v Pardubickm kraji pokrv na mnoha mstech snh. Na hlavnch silnicch je po solen rozbedl, na mench cestch nkde i ujedn. Informuje o tom Sprva a drba silnic Pardubickho kraje.

Souvisl snhov vrstva pokrv vozovky na Lankrounsku, Litomylsku, Moravskotebovsku, Polisku, Svitavsku a amberecku. idii by mli bt opatrn i v okol st nad Orlic, Skute a v eleznch horch.

Ve vrtek rno bylo v Pardubickm kraji vtinou zataeno, foukal slab vtr. Na mnoha mstech znepjemovala dopravu mlha. Teploty se drely v rozmez od minus ty do minus jednoho stupn.

Krlovhradeck kraj

Na vedlejch cestch v Krlovhradeckm kraji zstv ujedn vrstva snhu, kter je kryt posypem. Hlavn silnin tahy v kraji jsou mokr po chemickm oeten.

Na nkterch cestch zstvaj na chemickm oeten zbytky rozbedlho snhu, napklad na Nchodsku le na vedlejch cestch zhruba dvoucentimetrov vrstva ujetho snhu.

Na vtin zem hradeckho kraje bylo rno zataeno, teploty se pohybovaly tsn pod bodem mrazu. Podle meteorolog by dnes mlo bt zataeno, ojedinle se me objevit slab snen, mrznouc mrholen i mrznouc mlhy. Nejvy denn teploty se maj pohybovat kolem bodu mrazu.

Jihoesk kraj

Vtina jihoeskch silnic stle zstv sjzdn jen se zvenou opatrnost. Na ad komunikacch se v porovnn s minulmi dny vak situace zlepila a idie by na nich nemly potkat komplikace. Se zvenou opatrnost jsou vak nadle sjzdn vozovky na eskokrumlovsku, Jindichohradecku, Prachaticku a Strakonicku. Vyplv to z aktulnch informac dispeinku sprvy a drby silnic Jihoeskho kraje.

Zlepil se i stav komunikac nich td, na nich v minulch dnech asto leela ujet vrstva snhu. Nyn tento stav zstv jen na Psecku. idii si mus ve tvrtek po rnu dt pozor na mlhy, kter se vyskytuj hlavn na Jindichohradecku a na secch dlnice D3 na Tborsku.

Teploty se v regionu pohybuj lehce pod nulou. Pes den by podle pedpovdi meteorolog mlo pestat mrznout. Podobn poas lze oekvat i v ptek.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.