Zarząd MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach (dalej: Spółka) podaje do wiadomości, że w dniu 03.12.2015 r. Spółka zawarła z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki umowę, spełniającą kryterium istotności, określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Umowa dotyczy uzyskania przez Spółkę wyłącznej licencji na korzystanie z chronionego patentem wynalazku ?Orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym?. Jest to odmiana egzoszkieletu, umożliwiająca osobom z ciężkimi schorzeniami (np. przerwanie rdzenia kręgowego, przepuklina oponowo-rdzeniowa) uniezależnienie się od wózka inwalidzkiego i samodzielne poruszanie się. MED-GALICJA S.A. będzie produkowała i sprzedawała ten nowatorski wyrób medyczny na wyłączność na terytorium Polski i poza jej granicami, poszerzając asortyment oferowanych produktów ortopedycznych. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę: Aleksander Górny ? Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny – Prezes Zarządu

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.