Piblin kad dest dt se narod nedonoen a poet pedasnch porod neustle roste. Od devadestch let se vak pe o n velmi zdokonalila.

Nron pe, co se vyplat

Dti narozen mezi 24. a 37. tdnem thotenstv nebo s porodn hmotnost od 500 gram do 2,5 kilogramu jsou kehk a malik, ovem s kvalitn zdravotn p maj anci dospvat stejn jako jejich donoen vrstevnci. Dky teplu v inkubtoru neprochladnou, i kdy jet nemaj podkon tuk. Dchn jim usnadn podpora dechu a uml surfaktant. Ten dr plicn sklpky rozpjat a pro dt nen kad ndech tak namhav.

Mma nedonoe- nho syna:

ekli nm, a ekme na telefon, jestli peil

Renata Prokopov se svmi syny

Pokud se miminko narod ped 32. tdnem, mus jej sestiky krmit infz a k tomu pidvaj mal dvky mateskho mlka, dokud trvic trakt dtte dostaten nevyzraje. Pak se mu mlko podv sondou pmo do aludku, dokud se nenau samostatnmu sn a polykn. S miminky se tak cvi Vojtova metoda a maj pravideln a dlouh kontakt s rodii, aby byl zajitn sprvn vvoj po vech strnkch.

Rozenou metodou je kloknkovn – kontakt hol ke na ki, kdy me dt slyet tlukot srdce a ctit pokoku rodi. Podle psycholog i neonatolog m toti ptomnost a pozornost rodi na prospch nedonoenc velk vliv.

Individualizovan pe

esk republika pat v oboru neonatologie, tedy pe o nezral a nemocn novorozence, mezi svtovou piku a v posledn dob se do poped dostv tzv. individualizovan vvojov pe o nezral novorozence. Je znmo, e nezral a nemocn novorozenec m jin poteby ne dt donoen a zdrav. Prv vvojovm potebm novorozence se pizpsobuj jednotliv innosti a celkov pe, vysvtluje doktor Lumr Kantor, pedseda esk neonatologick spolenosti esk lkask spolenosti Jana Evangelisty Purkyn (LS JEP).

Unikt v esku

Rodie budou s nedonoenmi dtmi jako doma v obvku

Prim novorozeneckho oddlen zlnsk nemocnice Jozef Macko.

Prim novorozeneckho oddlen zlnsk nemocnice Jozef Macko.

Zkladn potebou dtte je zk kontakt s matkou, podpora a rozvoj citov vazby mezi rodii a dttem navzjem. Individuln pstup je pak zdraznnm jedinen existence kadho, by nejmenho dtte, vysvtluje doktor Lumr Kantor. Vrcholem pe v souasn dob, v esk republice zatm nezavedenm, je podle nj tzv. systm NIDCAP. Je to zkratka pti anglickch slov oznaujcch individuln pi o novorozen dti: Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program.

NIDCAP prosazuje maximln kontakt rodi a dtte. Aplikace vvojov pe vede ke zmn role personlu. Klientem neonatologie se tak stvaj rodie a dt, cel rodina, a to vetn nejblich pbuznch. Lka i sestra se stvaj pomocnky pi cest, dodv doktor Kantor.

Dom si mohou rodie sv nejmen odvzt ve chvli, kdy se miminko nau samostatn st mlko a udr si tlesnou teplotu.

Purpurov budovy i srdce

V esk republice koordinuje aktivity spojen s oslavami svtovho dne pedasn narozench dt ji popt rodiovsk organizace Nedoklubko, ve kter se sdruuj a vzjemn podporuj rodiny s takovmi dtmi.

K ji tradin odborn konferenci a pedvn cen purpurovho srdce osobnostem esk neonatologie letos poprv pidvme jet velk setkn rodin pedasn narozench dt s jejich lkai a sestikami a velkolep benefin veer, jeho vtek bude pouit na zakoupen potebnch pstroj do vech perinatologickch center v R, k Lucie kov, editelka rodiovsk organizace Nedoklubko.

Do purpurov barvy se dnes ke Svtovmu dni nedonoench dt zabarvil prask ofn, divadlo Josefa Kajetna Tyla v Plzni, Nov Karolina v Ostrav a dal budovy po cel esk republice. Ve svt pak mohli turist i mstn obdivovat fialovou Eiffelovku v Pai, Empire State Building v New Yorku nebo purpurov Niagarsk vodopdy.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.