Kdy se zd, e u neme bt h, um Blzk vchod vdy pekvapit. Ze tvrtka na ptek se na Arabskm poloostrov staly dv vci, kter spolu zdnliv nesouvis. V Jemenu odstoupila cel vlda vetn prezidenta Hdho a v Sadsk Arbii zemel ve vku 90 let krl Abdallh.

S Abdallhovou smrt se okamit vynoily obligtn hlasy o tom, e krlovstv bude elit problmm a e jsme mon svdky jeho blcho se rozpadu. By se podobn prognzy objevuj u nejmn pl stolet, je pravda, e regionln politika u dlouho nebyla tak zapeklit.

Na trn nastoupil Abdallhv nevlastn bratr Salmn. I po nm je, zd se, nstupnictv jasn korunnm princem se stal nejmlad syn zakladatele modern Sadsk Arbie, Ibn Sada, princ Muqrin (nar. 1943). Dosud se na sadskm trnu stdali prv synov Ibn Sada. U nkolik let se spekuluje o tom, jak probhne pedn moci o generaci ne. Na tuto hdanku mme nyn odpov: druhm korunnm princem byl jmenovn Muhammad ibn Njif, Salmnv synovec.

Poheb krle Abdallha ve Velk meit v Rijdu.Poheb zesnulho Abdallha v Rijdu. Zahalen monarchovo tlo spov na...Modlitba za zesnulho monarchu.Krl Abdallh (uprosted) dohl na slavnostn tanec (archivn snmek z nora...

Kehk zdrav monarchy

Salmna nyn ek dosti spletit cesta. Asi nejvt komplikace se poj s jeho zdravm. Mnoh indicie naznauj, e 79let monarcha trp demenc a dalmi zdravotnmi potemi. V krlovsk rodin m ovem velmi siln postaven a neel dn vnitn opozici.

Zkuenosti Salmn sbral bhem sv tm plstolet trvajc vldy nad provinci Rijd. Byl to tak on, kdo asto eil rodinn ptky a usmioval liberln kdla s tmi konzervativnjmi. Neeil ale pouze domc politiku. V 80. letech prv on dohlel na financovn mudhid v Afghnistnu a pozdji bosenskch muslim ve vlce se Srbskem.

Je velmi pravdpodobn, e Salmn bude pokraovat v kurzu, kter sledovali u jeho pedchdci: rezervovan partnerstv s USA, potlaovn rnskch ambic v oblasti vemi monmi prostedky i za cenu prohlubujcho se sektskho nsil a velmi zdrenliv prosazovn tolik potebnch reforem.

Obavy z budoucnosti

Klidn panovn nevst ani klesajc ceny ropy a rostouc nsil islamistickch radikl, jak smrem na sever v neklidn Srii a Irku, tak za jin hranic krlovstv, tedy v Jemenu.

Prv jin soused se pro novho krle stane prvn zkoukou ohnm. K moci se dostvaj, snad s pomoc rnu, na severu Jemenu sdlc itt Hthiov (vce tte ZDE). Prv oni svm obsazenm hlavnho msta pivedli jemensk reim k rezignaci. Hthiov tou zemi rozdlit a znovu se ujmout vldy nad severem, kterou ztratili po roce 1962. Ohlen samostatnosti jinho Jemenu je tak podle veho otzkou dn, ne-li hodin.

K TMATU:

Ve stedu se na internetu objevilo video, na nm jeden z vdc tto...

O sv msto pod sluncem na jemensk scn bojuje i poboka al-Kidy, ta, kter se ped pr dny pihlsila k zodpovdnosti za pask masakr. Rozpad Jemenu bude znamenat siln vychlen rovnovhy sil na Arabskm poloostrov. Zem se me vydat ve stopch Irku a rozpadnout se do t enklv: itsk, sunnitsk a tet, j budou fakticky vldnout radikln islamist, ochotn a schopn toit po celm svt.

Rsuje se tak konflikt, kter do sebe me vthnout spolu se Sadskou Arbi a rnem i USA. Jist je tak jedin, ani rok 2015 do oblasti Blzkho vchodu ken uklidnn nepinese. Naopak, situaci budou mt i nadle v rukou ozbrojen bojovnci, nahlodvajc uspodn arabskch spolenost a politik.

Open all references in tabs: [1 – 4]

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.